ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳಸಿದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ. ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ “ಬಳಸಿದ ಕೃಷಿ-ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ”ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೇಳವು ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 31 ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 01ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ತಪ್ಪದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ !

Here is an opportunity to buy used equipment with good condition @ attractive prices. SUCO Bank is facilitating an “Used Agri-vehicles & Equipment Sales Mela” at Sindhanur and Ballary on 30th, 31st October and 01st November 2023.

Sl No
ಕ್ರ. ಸಂ
Equipment
ಸಲಕರಣೆಗಳು
Model/Company
ಕಂಪೆನಿ- ಮಾಡೆಲ್
Mfd. Year
ಉತ್ಪಾದನಾ ವರ್ಷ
Available at Sindhanur 
 ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು
Available at Ballari
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು
1

Combine Harvester
ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ 

Claas CT-30 Trach
ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿ-30 ಟ್ರ್ಯಾಚ್
2018 2 2
2 2019 3 3
3 2020 2 2
4 2021 3 3
5 Combine Harvester
ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ 
ACT-60 Track
ಆಕ್ಟ್-60 ಟ್ರ್ಯಾಚ್
2020 1 2
6 2021 1 3
7 Combine Harvester
ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್
Dominator-50
ಡೊಮಿನೇಟರ್-50
2020 1 0
8 Combine Harvester
ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ 
New Holland
ನ್ಯೂ ಹೊಲ್ಲ್ಯಾಂಡ್
2020 1 0
9 Tractors
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
ACE
ಏಸ್
2021 6 9
10 CNH
ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್
2021 4 2
11 INDOFARM
ಇಂಡೊಫಾರ್ಮ್
2020 4 5
12 VST
ವಿ ಎಸ್ ಟಿ
2021 2 2
13 MASSEY FERGUSON
ಮಸ್ಸೇ ಫರ್ಗುಸನ್
2021 2 2
14 Rotavators
ರೋಟಾವೇಟರ್ಸ್
Garuda
ಗರುಡ
10 10
15 Duckfoot Cultivators
ಡಕ್ ಫೂಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್
10 10
16 Seed Drill
ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್
Dharthi
ಧರ್ತಿ
5 5
17 Rigid Cultivators
ರಿಜಿಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್
5 10
18 Spring Cultivators
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್
5 5
19 Round Baler
ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆರ್
3 3
20 Square Baler
ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬ್ಯಾಲೆರ್
3 0
21 Laser Land Leveller
ಲೇಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲೆರ್
3 2
22 Reversible MB Plough
ರಿವೆರ್ಸಿಬಲ್ ಎಂಬಿ ಫ್ಲಾ
0 5
Total 76 85

Interested Agriculturists Register Here