ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳಸಿದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ. ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ “ಬಳಸಿದ ಕೃಷಿ-ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ”ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೇಳವು ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 31 ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 01ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ತಪ್ಪದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ !

Here is an opportunity to buy used equipment with good condition @ attractive prices. SUCO Bank is facilitating an “Used Agri-vehicles & Equipment Sales Mela” at Sindhanur and Ballary on 30th, 31st October and 01st November 2023.

Sl No
ಕ್ರ. ಸಂ
Equipment
ಸಲಕರಣೆಗಳು
Model/Company
ಕಂಪೆನಿ- ಮಾಡೆಲ್
Mfd. Year
ಉತ್ಪಾದನಾ ವರ್ಷ
Available at Sindhanur 
 ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು
Available at Ballari
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು
1

Combine Harvester
ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ 

Claas CT-30 Trach
ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿ-30 ಟ್ರ್ಯಾಚ್
201822
2201933
3202022
4202133
5Combine Harvester
ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ 
ACT-60 Track
ಆಕ್ಟ್-60 ಟ್ರ್ಯಾಚ್
202012
6202113
7Combine Harvester
ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್
Dominator-50
ಡೊಮಿನೇಟರ್-50
202010
8Combine Harvester
ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ 
New Holland
ನ್ಯೂ ಹೊಲ್ಲ್ಯಾಂಡ್
202010
9Tractors
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
ACE
ಏಸ್
202169
10CNH
ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್
202142
11INDOFARM
ಇಂಡೊಫಾರ್ಮ್
202045
12VST
ವಿ ಎಸ್ ಟಿ
202122
13MASSEY FERGUSON
ಮಸ್ಸೇ ಫರ್ಗುಸನ್
202122
14Rotavators
ರೋಟಾವೇಟರ್ಸ್
Garuda
ಗರುಡ
1010
15Duckfoot Cultivators
ಡಕ್ ಫೂಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್
1010
16Seed Drill
ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್
Dharthi
ಧರ್ತಿ
55
17Rigid Cultivators
ರಿಜಿಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್
510
18Spring Cultivators
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್
55
19Round Baler
ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆರ್
33
20Square Baler
ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬ್ಯಾಲೆರ್
30
21Laser Land Leveller
ಲೇಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲೆರ್
32
22Reversible MB Plough
ರಿವೆರ್ಸಿಬಲ್ ಎಂಬಿ ಫ್ಲಾ
05
Total7685

Interested Agriculturists Register Here